fnsp_bb-600x600
shats-600x600
bb_erb

Banskobystrické hematologické
a transfúziologické dni 2023

21.9.2023 – 23.9.2023

Hotel Partizán, Tále

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00Minút
  • 00Sekúnd

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

V tomto roku sa tradičný jesenný kongres Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti podujal pripraviť kolektív Hematologického oddelenia Rooseveltovej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Vítame všetkých, ktorí majú čo povedať k problematike hematologických ochorení a transfúznych postupov, tých, čo s nimi budú diskutovať, aj tých, čo sa prídu dozvedieť novinky v hematológii a transfúziológii, či utvrdiť sa, že vedia všetko, čo potrebujú. Ambíciou kongresu je poskytnúť priestor pre odborné a priateľské stretnutia.

Za Slovenskú hematologickú a transfúziologickú spoločnosť a organizátorov kongresu praje príjemné odborné a spoločenské zážitky

 

MUDr. Alexander Wild, PhD.
Prezident Banskobystrických hematologických a transfúziologických dní 2023.

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.