Registrácia

Registračné poplatky

Účastníci Registrácia do 31. 7. 2023 Registrácia po 31. 7. 2023 Registrácia na mieste
Účastník
80 €
90 €
100 €
Aktívny účastník
Bezplatne
Bezplatne
-
Sestra – člen SKSaPA
20 €
20 €
-
Sestra – nečlen SKSaPA
25 €
25 €
-
Zdravotnícky laborant, praktická sestra
20 €
20 €
-
Jednodňová registrácia
60 €
60 €
-
Stravovanie Cena
Večera 21.9.2023 (Tálska Bašta)
40 €
Obed 22.9.2023 (Hotel Partizán)*
30 €
Večera 22.9.2023 (Hotel Partizán)
50 €
Vstup na spoločenský večer 22.9.2023
15 €

* Cena obeda je zahrnutá v cene registračného poplatku pre lekárov, sestry, praktické sestry a zdravotníckych laborantov.

Registračný poplatok a stravovanie môžete uhradiť online pomocou tlačidla nižšie.

Registrácia

Registrácia na podujatie bola ukončená.

Zadajte platnú e-mailovú adresu, tá bude zároveň slúžiť ako prihlasovacie meno

Ubytovacie kapacity sú naplnené.

Zaškrtnite, ktoré jedlá si prajete.
Zadajte prosím meno spolubývajúceho