Spoločenský program

Spoločenský program

Jana Filová a HUMAN HILLS BAND

Termín spoločenského programu

Spoločenský program sa uskutoční v druhý deň konferencie, t. j. dňa 22.9.2023.

 

Čas spoločenského programu

Spoločenský program sa koná mimo odborného programu konferencie, a to počas večere.

Miesto konania spoločenského programu

Spoločenský program sa uskutoční v Kongresovej sále Tavo v hoteli Partizán

Poplatok za spoločenský program

Vstup na spoločenský večer je spoplatnený sumou vo výške 15,- EUR vrátane DPH. Poplatok za spoločenský program nie je súčasťou registračného poplatku za účasť na konferencii a poplatku za večeru, každý účastník si ho hradí z vlastných prostriedkov. Vstupenku bude možné zakúpiť cez stránku kongresu alebo priamo na mieste pri registrácii.

Účasť na spoločenskom programe je dobrovoľná. Pre účastníkov kongresu, ktorý nebudú mať záujem zúčastniť sa spoločenského programu, bude zabezpečená večera bez spoločenského programu v hotelovej reštaurácii Panorama Restaurant.

Účasť na spoločenskom programe

Účasť na spoločenskom programe je dobrovol’ná. Pre účastníkov konferencie, ktorí nebudú

mať záujem zúčastniť sa spoločenského programu, bude zabezpečená večera bez

spoločenského programu v hotelovej reštaurácii Panorama Restaurant.

Vstup na spoločenský večer môžete uhradiť online pomocou tlačidla nižšie.