Stravovanie

21. 9. 2023

Večera v Tálskej Bašte


22. 9. 2023

Obed v hotelovej reštaurácii Panorama Restaurant
Večera v hotelovej reštaurácii Panorama Restaurant
Večera v Kongresovej sále TAVO so spoločenským programom

Vstup na spoločenský večer je spoplatnený sumou vo výške 15,- EUR vrátane DPH. Poplatok za spoločenský program nie je súčasťou registračného poplatku za účasť na konferencii a poplatku za večeru, každý účastník si ho hradí z vlastných prostriedkov. Vstupenku bude možné zakúpiť cez stránku kongresu alebo priamo na mieste pri registrácii.

Účasť na spoločenskom programe je dobrovoľná. Pre účastníkov kongresu, ktorý nebudú mať záujem zúčastniť sa spoločenského programu, bude zabezpečená večera bez spoločenského programu v hotelovej reštaurácii Panorama Restaurant.

Stravovanie Cena
Večera 21.9.2023 (Tálska Bašta)
40 €
Obed 22.9.2023 (Hotel Partizán)*
30 €
Večera 22.9.2023 (Hotel Partizán)
50 €
Vstup na spoločenský večer 22.9.2023
15 €

* Cena obeda je zahrnutá v cene registračného poplatku pre lekárov, sestry, praktické sestry a zdravotníckych laborantov.