Kontakt
Kontaktná osoba

Mgr. Viera Kubalíková

+421 911 454 291
viera.kubalikova@tajpan.com

PREZIDENT KONGRESU

MUDr. Alexander Wild, PhD.

awild@nspbb.sk

Organizačné zabezpečenie

TAJPAN s.r.o.

Hrachová 6
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357