Organizačný výbor
Organizátor
Slovenská hematologická a tranfúziologická spoločnosť
Prezident kongresu
MUDr. Alexander Wild, PhD.
Organizačný výbor

Predseda

MUDr. Eva Králiková

 

Členovia

MUDr. Alžbeta Púčaťová
MUDr. Erika Rauschová-Gondová
MUDr. Martin Sedmina
Vedecký výbor

Predseda

MUDr. Alexander Wild, PhD.

Členovia

Prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
MUDr. Erika Čellárová
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
MUDr. Tomáš Guman, PhD.
MUDr. Juliana Holasová
MUDr. Marta Kučeráková
Prof. MUDr. Ján Staško, CSc.
MUDr. Anna Vallová