Organizačný výbor
Organizátor

Slovenská hematologická a tranfúziologická spoločnosť

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda

MUDr. Eva Králiková

 

Členovia

MUDr. Alžbeta Púčaťová

MUDr. Erika Rauschová-Gondová

MUDr. Martin Sedmina

PREZIDENT KONGRESU

MUDr. Alexander Wild, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR

Predseda

MUDr. Alexander Wild, PhD.

Členovia

Prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

MUDr. Erika Čellárová

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

MUDr. Tomáš Guman, PhD.

MUDr. Juliana Holasová

MUDr. Marta Kučeráková

Prof. MUDr. Ján Staško, CSc.

MUDr. Anna Vallová