Registračné poplatky
Účastníci Registrácia do 31. 7. 2023 Registrácia po 31. 7. 2023 Registrácia na mieste
Účastník
80 €
90 €
100 €
Aktívny účastník
Bezplatne
Bezplatne
-
Sestra – člen SKSaPA
20 €
20 €
-
Sestra – nečlen SKSaPA
25 €
25 €
-
Zdravotnícky laborant, praktická sestra
20 €
20 €
-
Jednodňová registrácia
60 €
60 €
-